Hindu Festivals for 2022

MONTH  DATE  FESTIVALS
January  1 New Year
  13 Bogi Pandigai
  14 Thai Pongal
  15 Maattu Pongal
  15 Thiruvalluvar Day
  16 Uzhavar Thirunal
  18 Thai Poosam
February 7 Rada saptami
  16 Masi magam
March 1 Maha sivarathri
  14 karadaiyan nonbu
  18 Holi/ panguni uthram
April 2 Telugu new year
  10 Rama navami
  14 Tamil New Year
  16 chitra pournami / Hanuman Jayanthi
May 3 Akchaya Tritiyai
  6 Ramanuja jayanthi
June 12 Vaikasi visagam
July 28 Adi ammavasai
August 1 Adi pooram
  2 Naga panjami
  3 Aadi Peruku
  11 Avani avittam
  12 Varalakshmi viradam
  19 Gokulastami
  31 Vinayagar chadurthi
September 8 Onam pandigai
  25 Mahalaya ammavasai
  26 Navarathri arambam
October 4 Saraswathi pooja
  5 Vijaya dasami
  24 Deepavali
  30 Maha kanda sasti
November  - -
December 6 -

Hindu Festivals for 2021

MONTH  DATE  FESTIVALS
January  1 New Year
  13 Bogi Pandigai
  14 Thai Pongal
  15 Maattu Pongal
  15 Thiruvalluvar Day
  16 Uzhavar Thirunal
  28 Thai Poosam
February 16 vasantha panchami
March 11 Maha sivarathri
  28 Holi
April 13 Telugu new year
  14 Tamil New Year
  21 Sri rama navami
  26 chitra pournami
May 14 Akchaya Tritiyai
  25 Vaigasi Visagam
August 3 Aadi Peruku
  20 Varalakshmi viradam
  21 Onam pandigai
  22 Raksha bandan
  30 Gokulastami
September 10 vinayagar chadurthi
October 6 Mahalaya ammavasai
  7 Navarathri arambam
  14 sarawathi pooja
  15 vijaya dasami
November  4 Deepavali
  13 Guru peyarchi
  19 Karthigai Deepam
December 20 Arudra darisanam

Hindu Festivals for 2020

MONTH  DATE  FESTIVALS
January  1 New Year
  1 Pillaiyar Nonbu
  6 Vaikunta Egadhasi
  14 Bogi Pandigai
  15 Thai Pongal
  15 Sabarimalai Magarajothi
  16 Maattu Pongal
  16 Thiruvalluvar Day
  17 Kanum Pongal
  17 Uzhavar Thirunal
  24 Thai Amavasai
February 1 Ratha Sapthami
  8 Thai Poosam
  21 Mahasivarathiri
March 7 Sanimaha Pradosham
  8 Maasi Magam
  9 Holi
  21 Sanimaha Pradosham
  25 Telugu New Year
April 2 Rama Navami
  6 Panguni Uthiram
  10 Good Friday
  12 Easter Sunday
  14 Tamil New Year
  26 Akshaiya Thirithiyai
  28 Sankara Jayanthi
  28 Ramanuja Jayanthi
May 4 Agni Natchathiram Thuvakkam
  7 Chitra Pournami
  7 Budha Purnima
  25 Ramzan
  28 Agni Natchathiram Mudivu
June 4 Vaigasi Visagam
July 4 Karaikal Mango Festival
  18 Sanimaha Pradosham
  20 Aadi Amavasai
  24 Aadi Pooram
  25 Naaga Panjami
  28 Garuda Panjami
August 1 Sanimaha Pradosham
  1 Bakrid Pandigai
  2 Aadi Peruku
  3 Aavani Avittam
  7 Maha Sankatahara Chathurthi
  11 Gokulashtami
  20 Kalki Jayanthi
  22 Vinayaga Chathurthi
  30 Moharam Pandigai
  31 Onam Pandigai
September 17 Mahalaya Amavasai
October 5 Maha Sankatahara Chathurthi
  5 Vallalar Jayanthi
  25 Saraswathi Poojai
  25 Aayudha Poojai
  25 Maha Navami
  26 Vijaya Dasami
  30 Miladi un Nabi
  31 Guru Nanak Jayanthi
November  14 Deepavali
  20 Soora Samharam
  29 Karthigai Deepam
December 12 Sanimaha Pradosham
  19 Subramanya Sashti
  25 Vaigunta Egadhasi

Hindu Festivals for 2019

MONTH  DATE  FESTIVALS 
January 1 New Year
  5 Hanuman Jayanthi
  14 Bogi Pandigai
  15 Pongal Pandigai
  16 Maattu Pongal
  17 Uzhavar Thirunal
  21 Thai Poosam
Februrary 2 Sani Maha Pradosham
  12 Ratha Sapthami
  19 Maasi Magam
March 4 Mahasivarathiri
  20 Holi
  21 Panguni Uthiram
April  6 Telugu New Year
  13 Rama Navami
  14 Tamil New Year
  17 Mahavir Jayanthi
  19 Chitra Pournami
  19 Good Friday
  21 Ester Sunday
  23 Varaaha Jayanthi
May 4 Agni Natchathiram Thuvakkam
  7 Akshaya Thirithiyai
  14 Vaasavi Jayanthi
  18 Vaigasi Visagam
  18 Budha Purnima
  29 Agni Natchathiram Mudivu
June 5 Ramzan
July 8 Aani Uthira Dharisanam
  31 Aadi Amavasai
August  3 Aadiperuku
  4 Naaga Chathurthi
  4 Thiruvadipooram
  5 Garuda Panchami
  7 Garuda Jayanthi
  12 Bakrid
  15 Aavani Avittam
  19 Maha Sankatahara Chathurthi
  23 Gokulashtami
  31 Kalki Jayanthi
September 2 Vinayagar Chathurthi
  10 Moharam
  11 Onam
  28 Mahalaya Amavasai
  29 Navarathiri Aarambam
  6 Durgashtami
  7 Ayudha Poojai
October 7 Saraswathi Poojai
  7 Maha Navami
  8 Vijaya Dasami
  27 Deepavali
  28 Kandha Sashti Thuvakkam
November 2 Soora Samharam
  9 Sani Maha Pradosham
  10 Miladi Nabi
  12 Guru Nanak Jayanthi
December 10 Karthigai Deepam
  25 Christmas
  25 Hanuman Jayanthi

Hindu Festivals for 2018

MONTH  DATE  FESTIVALS 
January 13 Bogi Pandigai
  14 Pongal Pandigai
  15 Maattu Pongal
  16 Uzhavar Thirunal
  16 Thai ammvasai 
  31 Thai Poosam
Februrary 13 Mahasivarathiri
March 1 Masi magam 
  25 Rama Navami
  30 panguni uthiram
  30 Hanuman Jayanthi
April  14 Tamil puthadu
  18 Akshaya Thirithiyai
  20 Sankara Jayanthi 
  21 Ramanuja Jayanthi
  28 Narasimha jayanthi
  29 chitra pournami 
  29 bhuda poornima
May 4 agni Natchathiram thuvakkam 
  28 agni Natchthiram mudivu
June 20 Aani Uthira Dharisanam
July    
August  3 Aadiperuku
  6 Aadi kiruthigai
  11 Aadi ammavasai
  13 Aadi pooram 
  14 Naga chdurthi 
  15 Naga panjami 
  15 Garuda panjami 
  24 Varalakshmi viradham 
  26 Avani avittam 
September 13 Vinayagar Chathurthi
October 8 Mahalaya Amavasai
  9 Navarathiri Aarambam
  16 durga poojai 
  17 Durga astami 
  18 Ayudha Poojai
  18 Saraswathi poojai 
  19 Vijaya dasami 
November 6 Deepavali
  7 Laksmi poojai 
  13 Soora Samharam
  23 Karthigai Deepam
December 25 Christmas

Hindu Festivals for 2017

MONTH  DATE  FESTIVALS 
January 8 vaigunda yekadesi 
  11 Aaruthra Dharshanam 
  13 Bogi pandigai
  14 PONGAL PANDIGAI
  15 Mattu pongal 
  16 Uzhavar thirunal 
  17 Thiyagabrahma aaradanai 
  27 Thai ammavasai 
Februrary 3 Radha saptami 
  9 Thai poosam 
  24 Maha shivarathiri
March 13 Holi festival 
  14 Karadayan nonbu 
  29 Telugu New year 
April  5 Rama navami 
  9 Panguni uthiram 
  14 Tamil new year 
  29 Akashayaya Thiruthiyai 
  30 srimath sankara jayanthi 
May 4 Agni natchatram thuvakkam
  5 Vaasavi Jayanthi
  7 Meenakshi thirukalyanm
  9 Kallazakar yedirsevai 
  10 kallazhagar vaigai river festival 
  28 Agni natchatram mudivu
June 7 vaigasi vishagam
  30 Aani uthira Dharishanam 
July 26 Thiruvadi pooram 
  28 Garuda panjami 
     
August  3 Adiperukku vizha 
  4 Varalaksmi nonbu 
  6 Sankaran koil thapasau 
  7 Avani avittam 
  8 Gayathri jebam 
  11 Maha sankatahara chadurthi
  14 Gokulashtami 
  25 Vinayagar chardurthi 
September 4 Onam pandigai 
  6 Malaya paksha Arambam 
  10 Maha bharani 
  19 Malaya ammavasai 
  21 Navarathri Arambam 
  29 saraswathi pooja 
  30 vijaya dasami 
October 18 Deepavali
  20 Kanda sashti thuvakkam 
  25 soora samharam 
December 2 Karthigai 
  17 Hanuman Jayathi 
  29 Vaikunta mukkodi Ekadesi 

Hindu Festivals for 2016

MONTH  DATE  FESTIVALS 
January 9 sri hanumath jayanthi 
  11 kerpotta Nivarthi 
  14 Bhohi pandigai 
  15 Thai pongal
  16 Kanumattu pongal 
  17 Uzavar thirunal 
  24 Thai poosam 
  28 Thiyagabrahma arraradani 
Februrary 8 Thai ammavasai 
  14 Radaha saptami 
  22 Masi magam 
March 7 sri maha sivarathiri 
  14 karadaiyan nonbu 
  22 holi pandigai 
  23 panguni uthiram 
April  8 Telugu varuda pirappu 
  13 vishnu punniya kalam 
  14 Tamil puthandu 
  15 sri rama navami 
  19 Madurai meenakshi thirukalayanm 
  21 kalazagar yedir sevai 
  22 sri kallazagar vaai gai thirunal 
May 2 Thirunavukarasar gurupoojai 
  4 Agni natchatrram arambam 
  9 Akshaya thiruthiyai 
  11 srimath  sankara jayanthi 
  16 vasavi jayanthi 
  21 vagasi visagam 
  28 agmi natchthram mudivu 
June    
July 8 sri manikavasagar gurupoojai 
  10 Aani uthram 
  16 Dakshayan punniya kalam 
August  2 Adi perukku vizha 
  5 Aadi pooram 
  7 Garuda panjami
  12 varalakshmi viradhma 
  16 sankaran koil thabasu
  18 Avani avittam 
  19 Gayathiri jabam 
  21 sri maha sankada hara chadurthi 
  25 gokulashtami 
September 5 vinayagar chadurthi 
  13 oonam pandigai 
  17 malaya baksham
  20 Maha bharani 
  30 Malaya ammavasai 
October 2 Navarathri arambam 
  10 sarasawathi pooja 
  11 vijaya dasami 
  29 deepavali 
  31 kanda sathi aramabam 
November 5 sura samharam 
December 12 ThIRU KARTHIGAI 
  13 sri panjsarathira deepam 
  28 srihanuman jayanthi 

Hindu Festivals for 2015

MONTH  DATE  FESTIVALS 
January 1 vaigunda yekadesi 
  5 aruda darshanam 
  14 bhogi pandai 
  15 Thai pongal
  16 Kanumattu pongal 
  20 thai ammavasai 
  26 radha saptami 
Februrary 3 thai poosam 
  17 shiva rathiri
March 4 Masi magam 
  14 karadaiyan nonbu
  21 Telugu new year / ugadhi 
  28 rama navami 
April  3 Panguni uthiram 
  14 Tamil new year 
  15 vishu 
  21 Akchya thiridiyai 
  23 sankara jayanthi 
  24 ramanuja jayanthi 
May 4 agni natchtram starts 
  29 agni natchatram ends 
June 1 vaikasi vishagam 
July    
August  3 Adi perukku 
  14 Adi ammavasai 
  16 Andal jayanthi 
  19 Garuda panjamai 
  28 Varalakshmi viradham 
  29 avani avittan ( yejur ) 
  30 gayathri jabam 
September 1 maha sankada hara chardurthi 
  5 gokulastami 
  17 vinayagar chdurthi 
  30 maha baharani 
October 12 malaya ammvasai 
  13 navarathri arambam 
  22 ayda pooja , sarasawati pooja
November 10 Deepavali 
  11 lakshmi pooja
  17 soora samharam 
  25 karthigai deebam 
December 16 sasti 
  21 vaikunda ekadesi 
  26 arudra darshamnam 

Hindu Festivals for 2014

Month

Date

Festival

January

1

Sri Hanumath Jayanthi

 

11

Vaikunta Ekadesi

 

13

Bhogi Festival

 

14

Pongal Festival

 

15

Maattu Pongal

 

16

Uzavar Dinam

 

17

Thai Poosam

 

21

Thyaga Bramha Aaradhanai

 

30

Thai Amavasya

 

 

 

February 

6

Thiruchendoor Masi Tiruvizla Kodi yetram ,
Ratha Sapthami

 

15

Thiruchendoor Therottam ,
Maasi Makham

 

27

Maha Shivrathri

 

 

 

March

14

Karadaiyan Nombu

16

Holi

31

Telugu New Year

 

 

 

April

8

Sri Rama Navami

13

Panguni Uthiram

14

Vishnu Punayakalam ,
Tamil New year

 

 

 

 May

2

Akshaya Tritiya

 

4

Agni Nakshatram Begins

 

9

Vasavi Jayanthi

 May

10

Madurai Sri Meenakshi Thiru Kalyanam

 May

13

Sri Kallazhagar Yethir Sevai

 May

14

Sri Kallazhagar Vaigai Eluntharuluthal

 May

28

Agni Nakshatram Ends

 

 

 

 June

11

Vaikasi Visakam

 

 

 

 July

4

Aani Uthram

 July

17

Dakshinayana Punyakalam

 July

21

Aadi Krithigai

 July

26

Aadi Amavasya

 July

30

Aadi Pooram

 

 

 

 August

1

Garuda Panchami

 

3

Aadi Perukku

 

8

Varalakshmi Vratham

 

9

Aadi Pooram

 

10

Aavani Avittam

 

11

Gayathiri Japam

 

13

Maha Sankata Hara Chathurthi

 

16

Thiruchedoor Tiruvizla

 

17

Gokula Ashtami

 

19

Pancharatra Jayanthi

 

25

Thiruchedoor Therottam

 

29

Vinayaka Chathurthi

 

 

 

  September

6

Thiru Onam

 

9

Mahalaya Paksha Begins

 

23

Mahalaya Ammavasai

 

25

Navarathri Begins

 

 

 

 October

2

Saraswati Pooja

 

3

Vijaya Dasami

 

22

Diwali/Deepavali

 

24

Ekanda shasthiri Vizla

 

29

Sri Kandha Shasti

 

 

 

December

5

Thiru Karthigai

6

Pancharatra Deepam

Hindu Festivals for 2013

Month

Date

Festival

January

11

Sri Hanumath Jayanthi

 

13

Bhogi Festival

 

14

Pongal Festival

 

15

Maattu Pongal

 

27

Thai Poosam

 

31

Thyaga Bramha Aaradhanai

 

 

 

February 

9

Thai Amavasya

 

17

Ratha Sapthami

 

25

Maasi Makham

 

 

 

March

10

Maha Shivrathri

 

14

Karadayan Nonbu

 

26

Panguni Uthiram / Holi

 

 

 

April

11

Telugu New Year

 

14

Tamil New Year

 

19

Sri Rama Navami

 

23    

Madurai Sri Meenakshi Thiru Kalyanam

 

25

Sri Kallazhagar Yethir Sevai

 

 

 

 May

4

Agni Nakshatram Begins

 

13

Akshaya Tritiya

 

14

Srimad Sankara Jayanthi

 

24

Vaikasi Visakam

 

28

Agni Nakshatram Ends

 

 

 

 August

3

Aadi Perukku

 

6

Aadi Amavasya

 

9

Aadi Pooram

 

11

Garuda Panchami

 

16

Varalakshmi Vratham

 

20

Aavani Avittam/ Rig/ Yajur Upakarma

 

21

Gayathri Japam

 

24

Maha Sankata Hara Chathurthi

 

 28

Gokula Ashtami / Krishna Jayanthi

 

 

 

  September

9

Ganesh/Vinayaka Chathurthi

 

16

Thiru Onam

 

 

 

 October

4

Mahalaya Amavasya

 

5

Navarathri Begins

 

13

Saraswati Pooja

 

14

Vijaya Dasami

 

 

 

 November

2

Diwali/Deepavali

 

8

Sri Kandha Shasti

 

17

Thiru Karthikai

 

 

 

December

18

Aarudra Darshan

Hindu Festivals for 2012

Month

Date

Festival

January

5

Vaikunta Ekadesi

 

8

Aarudra Darshan

 

13

Thyaga Bramha Aaradhanai

 

14

Bhogi Festival

 

15

Pongal Festival

 

16

Maattu Pongal

 

22

Thai Amavasya

 

30

Ratha Sapthami

 

 

 

 February

7

Thai Poosam

 

20

Maha Shivrathri

 

 

 

March 

7

Holi / Maasi Makham

 

14

Karadayan Nonbu

 

23

Telugu New Year

 

31

Sri Rama Navami

 

 

 

 April

5

Panguni Uthiram

 

13

Tamil New Year

 

24

Akshaya Tritiya

 

 

 

 May

4

Agni Nakshatram Begins

 

28

Agni Nakshatram Ends

 

 

 

June

 3

Vaikasi Visakam

 

 

 

July

18

Aadi Amavasya

 

23

Garuda Panchami

 

27

Varalakshmi Vratham

 

 

 

August

1

Aavani Avittam/ Rig/ Yajur Upakarma

 

2

Gayathri Japam / Aadi Perukku

 

5

Maha Sankata Hara Chathurthi

 

 9

Gokula Ashtami

 

29

Thiru Onam

 

 

 

 September

19

Ganesh/Vinayaka Chathurthi

 

 

 

 October

15

Mahalaya Amavasya

 

16

Navarathri Begins

 

23

Saraswati Pooja

 

24

Vijaya Dasami

 

 

 

 November

13

Diwali/Deepavali

 

19

Sri Kandha Shasti

 

27

Thiru Karthikai

 

 

 

 December

24

Vaikunta Ekadesi

 

28

Aarudra Darshan

Hindu Festivals for 2010

Month

Date

Festival

January

1

Aarudra Darshan

 

5

Thyaga Bhramha Aaradhanai

 

13

Bhogi Festival

 

14

Pongal Festival, Thai Amavasya

 

15

Maattu Pongal

 

22

Ratha Sapthami

 

30

Thai Poosam

     

February

12

Maha Shivrathri

 

27

Holi

 

28

Maasi Makham

     

March

14

Karadayan Nonbu - Good time 8.15 pm to 9.15 pm

 

16

Telugu New Year


24

Sri Rama Navami

 

29

Panguni Uthiram

     

April

14

Tamil New Year


25

Madurai Sri Meenakshi Thiru Kalyanam

 

28

Sri Kallazhagar Yethir Sevai

     

 May

4

Agni Nakshatram Begins

 

16

Akshaya Tritiya

 

18

Srimad Sankara Jayanthi

 

27

Vaikasi Visakam


28

Agni Nakshatram Ends

     

 August

3

Aadi Perukku

 

9

Aadi Amavasya

 

12

Aadi Pooram

 

14

Garuda Panchami

 

20

Varalakshmi Vratham

 

23

Thiru Onam


24

Aavani Avittam/ Rig/ Yajur Upakarma


25

Gayathri Japam


28

Maha Sankata Hara Chathurthi

     

 September

1

Gokula Ashtami

 

11

Ganesh/Vinayaka Chathurthi

 

27

Maha Bharani

     

 October

7

Mahalaya Amavasya

 

8

Navarathri Begins

 

16

Saraswati Pooja, Ayudha Pooja

 

17

Vijaya Dasami

     

 November

5

Diwali/Deepavali

 

11

Sri Kandha Shasti


21

Thiru Karthikai /Thiruvannamalai Deepam

     

 December

17

Vaikunta Ekadesi


22

Aarudra Darshan

 

27

Skanda Sashti

 

3

Thiruvannamalai Deepam/Thiru Karthikai

 

20

Sri Hanumath Jayanthi


30

Vaikunta Ekadesi

Hindu Festivals for 2009

Month Date Festival
January 7 Vaikunta Ekadesi
  10 Arudra Dharshan
  13 Bhogi
  14 Pongal
  15 Maattu Pongal / Thyaga Brahmam Aradhanai
  25 Thai Amavasai
     
February

8

Thai Poosam

 

23

Maha Shiva Rathri

     
March

9

Maasi Magam

 

10

Holi Festival

 

14

Kaaradayan Nonbu (Time 7.30 a.m. to 8.30 a.m)

 

27

Telugu New Year

     
April 3 Rama Navami
  8 Panguni Uthiram
  14 Tamil Chithirai Month Begins
  27 Akshaya Tritiya
     
May

4

Agni Nakshatram Begins

 

9

Madurai Chithirai Festival / Chithra Pournami

 

28

Agni Nakshatram ends

     
June 5 Vaikasi Visakam
     
July  21 Aadi Amavasai
  25 Aadi Pooram
  26 Garuda Panchami
  31 Varalakshmi Vratham
     
August

3

Aadi Perukku

 

5

Aavani Avittam

 

6

Gayathri Japam

 

9

Maha Sankata Hara Chaturti

 

13

Gokula Ashtami

 

23

Ganesh Chaturti / Vinayaka Chaturti

     
September

2

Onam Festival

 

18

Mahalaya Amavasai

 

19

Navarathri Begins

  

27

Saraswati Pooja / Ayutha Pooja

 

28

Vijaya Dasami

     
October

17

Diwali / Deepavali

 

24

Skanda Shashti

     
December 1 Karthigai Deepam / Thiruvannamalai Deepam
  16 Sri Hanumath Jayanthi
  28 Vaikunta Ekadesi

Hindu Festivals for 2008

Month Date Festival
January 8 Hanumath Jayanthi
  14 Bhogi Festival
  15 Pongal Festival
  16 Maattu Pongal
  23 Thai Poosam
  27 Thyagaraja Aradhanai
     
February 6 Thai Amavasya
  21 Maasi Magham
     
March 6 Shri Maha Shivrathri
  14 Karadayan Nonbu Good Time for Holy Thread Tying 7.30 a.m to 8.30 am
  21 Panguni Uthiram / Holi Festival
April 7 Telugu New Year
  13 Tamil New Year
  14 Sri Rama Navami
     
  18 Madurai Sri.Meenakshi Thiru Kalyanam
  19 Shri Kalla Azhagar Yethir Sevai
   20 Chithra Pournami, Madurai Chithirai Festival
May 3 Agni Nakshatram Beginning
  8 Akshaya Tritiya
  19 Vaikasi Visakam
  28 Agni Nakshatram Ends
August 1 Aadi Amavasai
  2 Aadi Perukku
August 4 Aadi Pooram
  15 Varalakshmi Vratham
  16 Rig/ Yajur Upakarma - Aavani Avittam
  17 Gayathri Japam
  20  Maha Sankata Hara Chathurti
  23 Gokula Ashtami
September 3 Vinayaka Chaturti
  12 Thiru Onam Festival
  28 Mahalaya Amavasai
   30 Navarathri Begins
October 8 Saraswati Pooja / Ayutha Pooja
  9 Vijaya Dasami
  27 Diwali Festival
November 4 Skanda Shashti
December 11 Karthigai Festival
  27 Sri Hanumath Jayanthi

Hindu Festivals for 2007

Month Date Festival
January 3 Arudhra Darsanam
  14 Bhogi Festival
  15 Pongal Festival
  16 Maattu Pongal
  18 Thai Amavasya
     
February 1 Thai Poosam
  16 Shri Maha Shivrathri
     
March 3 Maasi Makam / Holi Festival
  14 Karadayan Nonbu Good Time for Holy Thread Tying 9.30 a.m to 11.30 am
  19 Telugu New Year
  27 Sri Rama Navami
     
April 1 Panguni Uthiram
  14

Tamil New Year

  20 Akshaya Tritiyai
   

 

May 2 Chithra Pournami
  4 Agni Nakshatram Beginning
  29 Agni Nakshatram Ends
  30 Vaikasi Visakam
     
June 22 Aani Uthira Dharisanam
     
August 3 Aadi Perukku
  12 Aadi Amavasai
  15 Aadi Pooram
  24 Varalakshmi Vratham
  26 Onam Festival
  28 Rig/ Yajur Upakarma - Aavani Avittam
  29 Gayathri Japam
  31 Maha Sankata Hara Chathurti
     
September 4 Gokula Ashtami / Krishna Jayanthi
  13 Sama Veda Upakarma
  15 Vinayaka Chaturti
     
October 10 Mahalaya Amavasai
  12 Navarathri Beginning
  20 Saraswati Pooja/Ayudha Pooja/Maha Navami
  21 Vijaya Dasami
     
November 8 Diwali Festival
  15 Skandha Shashti
  24 Thiruvannamalai Deepam/Thiru Karthikai
     
December 20 Vaikunta Ekadesi
  24 Arudra Darshanam

Hindu Festivals for 2006

Month Date Festival
January 10 Vaikunta Ekadesi
  13 Vada Savitri Vratham
  13 Bhogi Festival, Arudra Darisanam
  14 Pongal Festival
  15 Maattu Pongal
  19 Thyaga Bhrammam Aradhanai
  29 Thai Amavasya
February 4 Ratha Sapthami
  11 Thai Poosam
  26 Shri Maha Shivrathri
March 13 Maasi Makam
  14 Karadayan Nonbu
  30 Telugu New Year
April 7 Sri Rama Navami
  11

Panguni Uthiram

  14 Vishu, Tamil New Year
  30

Akshaya Tritiyai

May 4 Agni Nakshatram Beginning
  9 Madurai Sri Meenakshi Thiru Kalyanam
  12 Sri Kallazhagar Yethir Sevai
  13 Chithra Pournami
  13 Sri Kallazhagar Vaigai Yezhundarulal
  2 Srimad Sankara Jayanti
  28 Agni Nakshatram Ends
June 9 Vaikasi visakam
July 2 Aani Uthira Dharisanam
  24 Aadi Amavasai
  28 Aadi Pooram
  30 Garuda Panchami
August 3 Aadi Perukku
  4 Varalakshmi Vratham
  8 Sankaran Koil Tapasu
  9 Rig/ Yajur Upakarma - Aavani Avittam
  10 Gayathri Japam
  12 Maha Sankata Hara Chathurti
  15 Gokula Ashtami
  27 Vinayaka Chaturti
September 5 Thiru Onam
  12 Maha Bharani
  22 Mahalaya Amavasai
  23 Navarathri Beginning
October 1 Saraswati Pooja/Ayudha Pooja/Maha Navami
  2 Vijaya Dasami
  21 Diwali Festival
  27 Skanda Sashti
December 3 Thiruvannamalai Deepam/Thiru Karthikai
  20 Sri Hanumath Jayanthi
  30 Vaikunta Ekadesi

Hindu Festivals for 2005

Month Date Festival
January 13 Bhogi Festival
  14 Pongal Festival
  15 Maattu Pongal
  25 Thai Poosam/Vada Savithri Vratham
  30 Thyaga Bhrammam Aradhanai
February 8 Thai Amavasya
  24 Maasi Makam
March 8 Shri Maha Shivrathri
  25 Holi Festivall
  25 Panguni Uthiram
  30 Sri Rama Navami
April 9 Telugu New Year
  18 Sri Rama Navami
  13/14 Vishu/Tamil New year
  22 Madurai Sri Meenakshi Thiru Kalyanam
  23 Sri Kallazhagar Yethir Sevai
  24 Chitra Pournami
  24 Sri Kallazhagar Vaigai Yezhundarulal
May 11 Akshaya Tritiyai
  4 Agni Nakshatram Beginning
  13 Srimad Sankara Jayanthi
  23 Budha Poornima/ Vaikasi Visakam
  28 Agni Nakshatram Ends
July 21 Sankaran Koil Tapasu
August 3 Aadi Peruku
  8 Aadi Pooram
  10 Garuda Panchami
  19 Varalakshmi Vratham
  19 Rig/ Yajur Upakarma - Aavani Avittam
  20 Gayathri Japam
  22 Maha Sankata Hara Chaturti
  26 Gokula Ashtami
 September 7 Sri Vinayaka Chaturti/ Ganesh Chaturti
  15 Onam Festival
  19 Mahalaya Paksha beginning
  21 Maha Bharani
October 3 Mahalaya Amavasya
  4 Navaratri beginning
  11 Maha Navami/Saraswati Pooja/Ayutha pooja
  12 Vijaya Dasami
November 1 Diwali
  12 Skandha Shasti beginning
 December 13 Thiruvannamalai Deepam / Thiru Karthigai
  30 Sri Hanumath Jayanthi

Hindu Festivals for 2004

Month Date Festival
January 3 Shri Vaikunta Ekadesi
  14 Bhogi Festival
  15 Pongal Festival
  16 Maattu Pongal
  21 Thai Amavasya
  28 Ratha Sapthami
February 5 Thai Poosam
  18 Shri Maha Shivrathri
March 6 Maasi Makam
  6 Holi Festival
  21 Telugu New Year
  30 Sri Rama Navami
April 4 Panguni Uthiram
  13 Vishu / Tamil New Year
  14 Madurai Sri Meenakshi Thiru Kalyanam
  15 Sri Kallazhagal Yethir Sevai
  16 Chithra Pournami
  16 Sri Kallazhagar Vaigai Yezhundarulal
May 1 Madurai Sri Meenakshi Thiru Kalyanam
  3 Agni Nakshatram Beginning
  4 Sri Kallazhagar Vaigai Yezhundarulal
  28 Agni Nakshatram Ends
June 1 Vaikasi Visakam
  25 Aani Uthira Darisanam
July 21 Aadi Pooram
  31 Sankaran Koil Tapasu
August 2 Aadi Perukku
  9 Aadi Krithikai
  15 Aadi Amavasya
  27 Varalakshmi Vratham
  28 Onam Festival
  29 Avani Avittam
  30 Gayathri Japam
  31 Sri Vinayaka Chaturti/ Ganesh Chaturti
 September 6 Gokula Ashtami
  18 Sri Vinayaka Chaturti/ Ganesh Chaturti
October 15 Navaratri Pooja Beginning
  22 Saraswati Pooja / Ayutha Pooja
  23 Vijaya Dasami
November 11 Diwali
  12 Skandha Shasti Beginning
  17 Skandha Shasti / Soora Samharam
  26 Karthikai Festival / Annamalai Deepam

Hindu Festivals for 2003

Month Date Festival
January 2 Shri Hanumath Jayanthi
  14 Shri Vaikunta Ekadesi
  14 Bhogi Festival
  15 Pongal Festival
  16 Maattu Pongal
  17 Vada Savithri Vratham
  18 Vana Shankari Pooja
  19 Thai Poosam
  22 Thyaga Bhrammam Aradhanai
February 1 Thai Amavasya
  8 Ratha Sapthami
  17 Maasi Makam
March 1 Shri Maha Shivrathri
  14 Kaaradayan Nonbu
  17 Holi Festival
  18 Panguni Uthiram
April 2 Telugu New Year
  11 Sri Rama Navami
  14 Vishu / Tamil New Year
  14 Madurai Sri Meenakshi Thiru Kalyanam
  15 Sri Kallazhagal Yethir Sevai
  16 Chithra Pournami
  16 Sri Kallazhagar Vaigai Yezhundarulal
May 4 Akshaya Tritiyai
  4 Agni Nakshatram Beginning
  6 Srimad Sankara Jayanthi
  11 Kannika Parameswari Pooja
  11 Vaasavi Jayanthi
  15 Budha Poornima
  28 Agni Nakshatram Ends
June 12 Vaikasi Visakam
  17 Dakshinayana Punya Kalam
August 1 Aadi Pooram
  2 Garuda Panchami
  3 Aadi Perukku
  8 Varalakshmi Vratham
  10 Aadi Tapas
  12 Rig/ Yajur Upakarma - Aavani Avittam
  13 Gayathri Japam
  15 Maha Sankata Hara Chaturti
  19 Gokula Ashtami
  31 Sri Vinayaka Chaturti/ Ganesh Chaturti
 September 8 Onam Festival
  11 Mahalaya Paksha Beginning
  15 Maha Bharani
  25 Mahalaya Amavasya
  27 Navaratri Beginning
October 4 Maha Navami / Saraswati Pooja / Ayutha Pooja
  5 Vijaya Dasami
  24 Diwali Festival
  30 Skandha Shasti
December 7 Thiruvannamalai Deepam / Thiru Karthigai
  23 Sri Hanumath Jayanthi

Christian Festivals for 2006

Month Date Day Festival
January 1 Sunday New Year's Day
February 2 Thursday Deva Matha Parisutha Naal
March 1 Wednesday Ash Wednesday
April 14 Friday Good Friday
April 16 Sunday Easter Sunday
July 2 Sunday Deva Matha Katchi Aruliya Naal
December 25 Monday Christmas

Christian Festivals for 2002

Month Date Day Festival
January 1 Tuesday New Year's Day
February 13Wednesday Ash Wednesday
March 24 Sunday Palm Sunday
March 28 Thursday Moundy Thursday
March 29 Friday Good Friday
March 31 Sunday Easter Sunday
December 25 Wednesday Christmas

Muslim Festivals for 2001

Month Date Day Festival
February 23 Saturday Bakrid
March 25 Monday Moharram
May 25 Saturday Milad-un-Nabhi
November 7 Thursday Ramzan Begins
December 6 Friday Ramzan Festival

Ask for Pooja

Now let us do Pooja for you

* Subject to availability